XVVT 1a                                                       welcome to our blog

1. Германы сэтгэл зүйч  1879 онд Лейпцигийн их сургуулийн дэргэд дэлхийн анхны сэтгэл судлалын лабораторийг байгуулж, сэтгэцийн үзэгдлийн зүй тогтлыг туршин судалж эхэлжээ.

а. В.Вундт б. У.Жеймс в. Сечнов г. И.П.Павлов

2. Мэдрэлийн тогтолцоо нь юу, юу гэсэн хэсгүүдээс бүрддэг вэ?

а. Төв, зах, дотоод б. Дотоод, гадаад в. Төв, гадаад г. аль нь ч биш

3. ………….нь хүн өөрийн мэдрэхүйн эрхтний тусламжаар гаднаас ирж буй янз бүрийн үйлдлийг хүлээн авч түүнтэй тархины удирдлагаар зохицож буй процесс юм.

а. Дохионы I систем б. Дохионы II систем в. Нөхцөлт рефлекс г. аль нь ч биш

4. Тахиа, нугас, галуу зэрэг гэрийн тэжээмэл шувууд тухайн нөхцөлд амьдралынхэрэгцээ шаардагдахгүй болсон үед нисэх чадвараа алдсан байдаг. Энэ нь тухайн амьтны … өөрчлөгдсөний жишээ юм.

а. Зөн билэг б. Ухаалаг чанар в. Дадал г. Аль нь ч биш а. Нийгмийн орчин б. Удамшил в. Сургалт хүмүүжил г. өөрийн идэвх д. Байгалийн орчин

5. Рефлекс гэж юу вэ?

а. Бие махбодын өөрийн мэдэрхүйн эрхтэнд гадна, дотноос үзүүлсэн цочролд төв мэдрэлийн тогтолцооны удирдлагатайгаар хариу үйлдэл үзүүлэх процесс

 б. рефлекс нь амьтны хөгжлийн явцад удамшин хадгалагдан дараачийн үр удамд нь автоматаар төлөвшин тогтсон аливаа үйл хөдлөл хийх бэлэн нумтай үйлдэл юм.

в. рефлекс нь тархины доод гадрын үйл ажиллагааны үр дүн юм.

6. 1920 онд энэтхэгт чонын үүрнээс 6,7 настай хоёр охиныг олжээ. Эдгээр хүүхдийн аль,аль нь ч босоо зогсож чадахгүй зөвхөн дөрвөн хөллөж явах мод өөд авирч түүхиймах, жимс идэх, хувцас өмсөхгүй, нүцгэн явах улих гэх мэтээр зэрлэг амьтны байдлаарамьдарч байгаад нас барсан байна. Энэ нь бие хүний төлөвшил хөгжилд нөлөөлөгч ямар хүчин зүйл дутуу байгаагаас болсон бэ?

Нийгмийн орчин б. Удамшил в. Сургалт хүмүүжил г. өөрийн идэвх д. Байгалийн орчин

 

7. 3, 4 настай хүүхэд өмнө нь гашуун эм уулгасан аяга халбагыг хараад дургүйцэн уйлна. Гэтэл хожим нь тэрхүү эм байдаг савыг эх нь онгойлгоход хүүхэд түүнийг хараад дургүйцнэ. Бүр хожим эх нь уг савын түлхүүрийг барихыг хараад хүүхэд дургүйцэн уйлах бөгөөд энэ нь … нөхцөлт рефлекс юм.

а. Дарааллын б. Хязгаараас хальсан в. Замхрах г. аль нь ч биш

8. Амьтны зан үйлийн дээд хэлбэр аль нь вэ?

а. Ухаалаг чанар б. Дадал в. Зөн билэг г. ухамсар

9. Хүний тархины жин нь дунджаар …… килограммын орчим хүрдэг байна.

а.1.3-2 б. 1 в.2.5-3 г. аль нь ч биш

10. Бие хүн төлөвшихөд нөлөөлдөг хүчин зүйлсэд орчин, үйл ажиллагаа, …, … гэсэн 4 зүйл багтдаг.

а. Сургалт, удамшил б. Хэрэгцээ, сургалт в. сэдэл, сургалт г. аль нь ч биш

11. Торонд байрлуулсан минж нь амьдралын шинэ нөхцөл байдлыг ойлгохгүйгээр хуучин орчинд амьдарч байгаа мэтээр тэрхүү торонд амьдрах байраа барихыг оролдоно. Энэ нь … юм.

А. зөн билэг Б. Ухаалаг чанар В. Ухамсар Г. Дадал

12. Нэг хэвийн үйл ажил хийгээд байхаар залхуу хүрч нойрсох болно. Энэ нь нөхцөлт рефлексийн саатлын аль хэлбэр вэ?

а. Хязгаараас хальсан б. Замхрах в. ялгах г. Дарааллын д. Аль нь ч биш

13. …….. нь хүн байгаль нийгмийн үзэгдэл эдгээрээс ирж буй дохиог мэдрэхүйн эрхтнээрээ шууд биш дам үг яриа, сэтгэхүйн үйлдлийн тусламжтайгаар хүлээн авч, түүнтэй зохицон байдаг процесс юм.

а. Дохионы II систем б. Дохионы I систем в. Нөхцөлт рефлекс г. аль нь ч биш

14. Баруун тал бөмбөлөгийн гүйцэтгэх үүрэг аль нь вэ?

А. Харааны орон зайн дүрслэл ба төсөөлөл, бүтээлч сэтгэхүй, дүрслэн бодохуй, хөгжмийн сонсгол, уран зургийг хүртэн хүлээн авах

Б.Аман яриа, унших, бичих, логик сэтгэлгээ, шинжлэх ухаан, математик В. Аль нь ч биш

15. Хүний их тархины гадарт буй эд эсүүд хэдэн наснаас нь үхэж эхэлдэг гэж судлаачид үздэг вэ?

А. 30-35 Б. 18-25 В. 50-60 Г. аль нь ч биш

16. Дасгалын дүнд үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн хэсгийн зарим нь автоматчилагдсанүйлдлийггэнэ.

а. Дадал б. чадвар в. Зуршил г. Аль нь ч биш

17. Сэтгэц ухамсар нь үйл ажиллагааны явцад хөгжин төлөвшдөг бөгөөд хүүхдийн насны тодорхой шатанд аль нэг үйл ажиллагаа хөгжиж тухайн насны хүүхдийн сэтгэц хөгжих үндсэн нөхцөл болно.

А. Голлох үйл ажиллагаа Б. Сэдэл В. Хэрэгцээ г. Аль нь ч биш

18. Анкетын асуулт доод тал нь хэд байж болно гэж судлаачид үздэг вэ?

А. 1-2 Б. 2-3 В. 5-6 Г. 4-5

19. Хүний сэтгэцийн үйл ажиллагааг тодорхой зорилго чиглэлтэй, тусгай төлөвлөгөөтэйгөөр жирийн байгаа нөхцөлд нь судлах аргыг …. арга гэнэ.

а. ажиглалт б. синтез в. Анализ г. Туршилт д. Тест

20. Зохиолчийн бичиж туурвисан уран зохиол, барилгачны барьсан барилгын хэв маяг, янз төрх, уран сайхны гоо үзэмж, чанар чансаагаар нь тэдний дотоод ертөнцийн өвөрмөц онцлогийг тодорхойлно. Энэ нь судалгааны ямар аргыг ашигласан байдал бэ?

а. Намтар судлах б. синтез в. үйл ажиллагааны үр дүнд шинжилгээ хийх

г. Туршилт д. Тест

      Сэтгэл судлал хичээлийн шалгалт Б вариант

1. Сэтгэл судлал анх ямар шинжлэх ухааны хэсэг болж үүсэж хөгжсөн бэ?

а. Логик б. Философи в. улс төр г. Аль нь ч биш

2. Зуршлыг эрүүл ахуйн болон ….гэж хуваана.

а. эрүүл ахуйн бус б. ёс суртахууны в. Сэтгэл зүйн г. Аль нь ч биш

3. Нөхцөлт рефлексийн онолыг хэн гаргасан бэ?

а. У.Жеймс б. И.П.Павлов в. Сечнов г. Аль нь ч биш

4. Хүнд төлөвшин тогтсон зан төлвийн олон янзын шинжүүд, оюун ухааны үйл ажиллагааны арга барил, хөдөлмөрийн чадвар, дадал амьдралын янз бүрийн хэвшил, зуршил шинээр бүрэлдэн тогтох нь… юм.

а. Нөхцөлт биш рефлекс б. Нөхцөлт рефлекс в. Аль нь ч биш

5. Унтах нойрсох нь нөхцөлт рефлексийн аль саатлын хэлбэр вэ?

а. Замхрах б. Ялгах саатал в. Гадаад буюу төрөлхийн г. аль нь ч биш

6. Бага насны хүүхдэд нүүр гараа угаах хэвшил тогтооход эхлээд эцэг, эх, нь өглөө бүр нүүр гарыг сайтар угаалгаж сургана. Олон дахин давталтын дүнд энэхүү үйл ажиллагаа хүүхдэд автомат байдлаар хэвшиж хэний ч шаардлага шахалтгүйгээр нүүр гараа угаадаг зуршилтай болно Хэрвээ хүүхдэд энэхүү зуршлыг эцэг, эх байнга хянаж шаардлага тавихгүй бол зуршил аажмаар мартагдаж рефлекс …сааталд орж болно.

а.ялгах б. Замхрах в. Хязгаараас хальсан г. аль нь ч биш

7. ….саатал нь нөхцөлт саатлын нэг чухал хэлбэр бөгөөд хүнд зан төлөв, эр зориг, сэтгэлийн хөдөлгөөний шилдэг шинж чанаруудыг төлөвшүүлэн тогтооход гол үүргийг гүйцэтгэнэ.

а. Замхрах б. хожимдуулах в. Ялгах г. хязгаараас давсан саатал

8. Нүүр гар угаах дадал нь түүнийг түргэн хялбархан гүйцэтгэх боломжийг хүнд олгодог. Гэтэл нүүр гар угаах … нь хүүхдийг хэний ч албадлага шаардлагагүйгээр дуртай гүйцэтгэхийг шаардана.

а. Дасгал б. зуршил в. үйлдэл г.хэрэгцээ д. Аль нь ч биш

9. Төв мэдрэлийн тогтолцоо юу, юунаас бүрдэх вэ?

а. Арьс, нүд, чих, хамар, булчин б. Тархи, нугас

в. Тархи болон мэдрэхүйн эрхтэн г. Аль нь ч биш

10. Хүний хоол тэжээлийн болон хамгаалах зөн билгийн үйлдлүүд нь … рефлексийн үндсэн дээр явагдана. Гэвч энэ нь голдуу хүүхдийн нялх балчир ахуйд ач холбогдолтой байдаг бөгөөд цаашид амьдралын хэрэгцээ болж чаддаггүй байна.

а. Нөхцөлт рефлекс б. Нөхцөлт биш рефлекс в. Аль нь ч биш

11. Хүний их тархины гадар дахь эсүүд шинээр үүсэж бий болдог уу?

А. Тийм б. үгүй

12. Орчин үеийн шинжлэх ухааны нотолж байгаагаар хүний их тархины гадарт миллиард орчим мэдрэлийн эсүүд байрласан байх бөгөөд эдгээр эсүүд нь маш нягторших бөгөөд 1 куб мм-т 30000 мэдрэлийн эс буюу нейрон оршино.

А. 2-3 Б. 14-17 В. 10 г. аль нь ч биш

13. Анкетын асуулт дээд тал нь хэд байх ёстой вэ?

А. 50 Б. 100 В. 70 Г. 15

14. Зүүн тал бөмбөлөгийн гүйцэтгэх үүрэг аль нь вэ?

А. Харааны орон зайн дүрслэл ба төсөөлөл, бүтээлч сэтгэхүй, дүрслэн бодохуй, хөгжмийн сонсгол, уран зургийг хүртэн хүлээн авах

Б. Аман яриа, унших, бичих, логик сэтгэлгээ, шинжлэх ухаан, математик

В. Аль нь ч биш

15. Ахуун шувуу өөрийн өндөг байсан газарт тавьсан бөөрөнхий чулууг удаан хугацаанд дарж хэвтэнэ. Энэ нь … юм.

А. Дадал Б. зөн билэг В. Ухамсар Г. Ухаалаг чанар

16. Эдгээрийн аль нь зах мэдрэлийн тогтолцооны хэсэг вэ?

а. Тархи болон мэдрэхүйн эрхтэн б. Арьс, нүд, чих, хамар, булчин в. Тархи, нугас

17. Дохионы … систем илүү хөгжсөн хүмүүс юмс үзэгдлийн дүрс, өнгө, будаг, дуу,чимээ, амт, үнэр хэлбэр галбирыг сайн тогтоодог.

А. 2 Б. 1 В. аль нь ч биш

18. Зарим хүүхэд эцэг, эх багш, ахмад хүмүүсийн өгч байгаа зөвлөгөө сургамжийг тогтоон хүлээн авахгүйгээр шууд эсэргүүцэх, хэдэрлэх, өөрийгөө өмгөөлөх зэргээр авирлах нь олонтой ажиглагдана. Энэ бүхэн …саатлын процесс муу хөгжсөний уршиг юм.

а. Замхрах б. Дотоод саатал в. Гадаад буюу төрөлхийн

г. Дарааллын саатал д. Ялгах саатал е. Аль нь ч биш

19. Нойрмог буюу эсвэл тархи нь ядарсан үед … бүрэлдэхгүй буюу эсвэл удаан бүрэлдэнэ.

А. нөхцөлт биш рефлексийн Б. Нөхцөлт рефлекс В. Аль нь ч биш

20. Бүүвэйн дуу нь нөхцөлт рефлексийг ямар саатлын хэлбэрт оруулдаг вэ?

А. Дотоод буюу төрөлхийн саатал Б. Гадаад буюу төрөлхийн саатал

В. Хожимдох саатал Г. Аль нь ч биш

Сэтгэл судлал хичээлийн шалгалт хариу

А вариант

1. а

                          2. a

                           3. a

4. a

5. a

6. a

7. a

8. a

9. a

10. a

11. a

12. а

13. a

14. a

15. a

16. a

17. a

18. a

19. a

20. a

Б вариант

1. б

2. б

3. б

4. б

5. б

6. б

7. б

8. б

9. б

10. б

11. б

12. б

13. б

14. б

15. б

16. б

17. б

18. б

19. б

20. б

 

Top of Form


Bottom of Form